JuniorClub

Valanga Louis Pasteur!

Valanga Louis Pasteur!

I ragazzi di Necci travolgono l’Einstein Bachelet 17-0 e vola in testa al girone